Akazia skapar dina möten!

Friskvård-Team-Musik-Event-Konferens-Mat

Vi hjälper er med att skapa möten som väcker
Engagemang - Glädje - Delaktighet.

Konferens

Att äntligen få se, träffa sina kollegor i det riktiga mötet är något som aldrig ett digitalt event kan ersätta. Det är dags att återerövra konferensen som det viktiga verktyg det är för att skapa gemenskap, företagskultur, värdegrunder, roliga stunder och minnen. Vi hjälper er för att nå fram till medarbetare och nå de mål ni satt för er konferens. 

Friskvård

Akazia förstår vikten av att ha friska medarbetare, vi förstår
också att det är viktigt att alla finner den typen av fysisk aktivitet som passar en själv bäst. Vi vet dessutom att många tycker det tar oförsvarbart mycket tid att planera friskvård och andra hälsofrämjande aktiviteter, som dessutom gärna skall fylla ett större syfte.  Målet med friskvårdsdagen eller friskvårdsåret är att ni skall ha ökat förståelsen för hur viktigt det är att röra på sig och finna glädje och inspiration till ett hälsosammare liv.

Team

Teamträning är en upplevelsebaserad form av lärande. Genom gruppövningar, reflektion, dialog och teori ges tillfälle till ökad kunskap och förståelse om den egna individen och gruppen. Vi arbetar med olika nivåer av teamträning beroende av syftet. Allt från ”lära-känna” ha skoj, till mer avancerad teamträning.

SYFTE
 Ha kul - Stärka gruppkänslan - Upptäcka samarbete och samhörighet - Förbättra kommunikation - Lära känna varandra utanför yrkesrollerna - Öka förståelsen för individerna i gruppen - Stärka självkänsla och självförtroende hos individen och gruppen


Mat

Mat har alltid varit en passion hos oss och vi vill gärna dela med oss av det till er. Vi har tagit fram olika koncept med matlagning i fokus som enstaka aktivitet eller delar av en helhet. Att få samlas kring en god middag som vi själva lagat är fantastiskt,. Att få avnjuta god mat lagad utomhus över öppen eld, sällan har mat smakat så bra. 
Vårt systerbolag Röhstös KÖK kan hjälpa er med catering. 

Musik/underhållning

Vi har många års erfarenhet av musik och underhållningsbranschen och kan hjälpa er att hitta rätt koncept för er kickoff. Vi hjälper er gärna med en Quiznight, en DJ, original artister eller brainstormar fram ett unikt koncept framtaget endast för er.

Event

Upplevelse, begivenhet, tillställning, föreställning, fest, festlighet, arrangemang, konferens,. jippo, gala, festival 
 - kärt barn har många namn, oavsett hjälper vi er och skapar de bästa förutsättningar för att lyckas.


Friskvårdsår

Vi skulle vilja erbjuda er en utmaning som sträcker sig under en längre tid och som får medarbetarna att jobba mot ett långsiktigt mål. Både på ett individuellt plan men även på en lag och på företagsnivå.
Vi anser att det är viktigt med ett helhetsperspektiv där medarbetarna känner att de mår bra både på jobbet och i hemmet. Att ni ser friskvården som en hållbar utveckling av medarbetarna. Medarbetarna ska klara fysisk ansträngning när de blir äldre utan att dra på sig skador, de skall gå från riskzon till friskzon. Vi tycker att det är viktigt att skapa motivation hos medarbetarna som i sin tur skapar vilja att förändras.
För de medarbetare som redan är aktiva och äter bra är detta ett fantastiskt tillfälle att få nya idéer och inspiration kring träning. Både när det gäller den fysiska och den mentala delen. Fler och fler företag inser nyttan av att satsa på sina medarbetare. Studier visar att för varje satsad krona får företaget tillbaka det femdubbla värdet.. Detta bland annat tack vare att personalen får mer ork och energi under dagarna, mår bättre och minskar sjukskrivningarna. Vi tar tillsammans med er fram ett upplägg som sträcker sig ca 20 månader framåt, där det finns olika aktiviteter och check-points inlagda. Medarbetarna kommer ha olika individuella mål satta för sig själv. Men alla anställda kommer ha ett gemensamt mål som alla strävar efter att nå gemensamt. Målet för hela företaget kan vara är att ta sig upp på Kebnekaise tillexempel.

Kulturår

Kittet som håller oss samman. Kultur är friskvård.

Vi har arbetat med ett roligt och intressant uppdrag för en kund. Vi har tillsammans med dem satt ihop en kultursatsning på företaget som sträcker sig under två år. Alla deras möten, kick-offer, kundevent skall speglas av kultur på något sätt. Medarbetarna kommer att få dels en teoretisk del, dels en praktisk del inom musik, konst, litteratur och film/teater. Att få höra hur det är att arbeta med teater/opera på Drottningholm, hur arbetar regissörer med film? Vara med och skapa inom de olika konstformerna. Allting kommer resultera i ett nyinstiftat kulturpris till unga lovande aktörer. Spännande och utmanande!
Kultur är friskvård!

Kontakt

Adress

Mosstorpsvägen 13

C/O Mikael Röhstö

Lidingö

181 56

Sweden

Mail
Telefon